SZSE:002741
华大化学试剂
当前位置:首页 > 华大化学试剂
  • CAS号:631-61-8
  • 相对分子量:77.08
  • 英文名:Ammonium acetate
  • 别名:醋酸铵
  • 分子式:

    CH3COONH4

  • UN编码:9079
详细信息
品规类别:
产品编号 产品名称 规 格
1.06042.010 乙酸铵 AR500g
1.06042.020 乙酸铵 CP500g
1.06042.030 乙酸铵 Spec25kg
1.06042.060 乙酸铵 AR25kg
1.06042.100 乙酸铵 Spec20kg
1.06042.140 乙酸铵 AR25kg
特性:

外观和形状:白色有微弱醋酸味固体                          pH值:6.7-7.3  50 g/l H2O (20 °C)
熔点(℃):114 °C                                                休积密度:~ 410 kg/m3
沸点(℃):无资料                                                 密度:1.17 g/cm3  (20 °C)
燃点(℃):无资料                                                 闪点:136 °C o.c.

技术指标:


检验项目                                            分析纯     化学纯   
含量(CH3COONH4)                       ≥98.0%    ≥97.0%    
pH值(50g/L,25℃)                         6.5~7.5     6.5~7.5  
澄清度试验,号                                ≤3        ≤5      
水不溶物                                           ≤0.005%   ≤0.01% 
灼烧残渣(以硫酸盐计)                    ≤0.005%   ≤0.01%  
氯化物(Cl)                                        ≤0.0005%  ≤0.001% 
硫酸盐(SO4)                                    ≤0.002%   ≤0.005% 
硝酸盐(NO3)                                    ≤0.001%     --    
磷酸盐(PO4)                                    ≤0.0005%    --    
镁(Mg)                                               ≤0.0004%  ≤0.001% 
钙(Ca)                                               ≤0.001%   ≤0.002% 
铁(Fe)                                                ≤0.0005%  ≤0.001% 
重金属(以Pb计)                               ≤0.0005%  ≤0.001% 
还原高锰酸钾物质(以O计)             ≤0.0032%  ≤0.0032%

危险特性:

危险特性:不燃。在火场中可产生危险蒸气。

健康危害:食入大量后,肌肉症状,烦躁,痉挛,头痛,颤栗,反胃。吸入大量后,血压下降,虚脱,CNS失调,痉挛,麻醉状态,呼吸瘫痪,红血球溶解。

环境危害:无资料燃爆危险:不燃。

操作处置和存储:

储存注意事项:密封于通风处。

相关产品

Related Products

光华科技微信公众号

Copyright © 广东光华科技股份有限公司. 粤ICP备18023756号 粤公网安备 44051102000810号
光华科技微信公众号
Copyright © 广东光华科技股份有限公司. 粤ICP备18023756号 粤公网安备 44051102000810号